Logo


Novinka: : NOVÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM
(Kategorie: Novinky)
Poslal ELT
dne 10. 10. 2007 - 18:36:04

V rámci zkvalitňování poprodejních služeb pro své zákazníky zavedla firma
ELTRANS Liberec asistenční službu.
Nová služba bude v provozu v pracovní dny od 06.00 hod. do 16.00 hod. a
uvažuje se i o nepřetržité pohotovosti.
Osádka asistenčního vozidla je schopna opravit většinu případných poškození
nebo poruch přímo na místě a zajistit
tak hybnost vozidla až do návštěvy servisu.
Akční rádius nově zavedené služby je celý Liberecký kraj.
Tato novinka je ze serveru ELTRANS AUTO GAZ
( http://www.eltrans-liberec.cz/gaz/comment.php?comment.news.30 )